Sensör Üreticileri için Platform

Temel Avantajlar

Sensör Üreticileri
 • Müşterilerinize katma değerli hizmet sunun
 • Müşteri desteğini sürekli sağlayarak müşteri bağlılığı arttırın.
 • Hatalı kullanım durumlarında müşterilerinizi uyarın
 • Hatalar oluşmadan önce müşterilerinizi uyarın
 • Arıza olmadan önce yedek parça hazırlayın ve gönderin, müşterinizin üretim hattını çalışır durumda tutun
 • Pazarlama faaliyetlerinizi düzenlemek, verimliliği ve geliri
  artırmak için toplanan verileri kullanın.
 • Kendinizi, garanti talepleri doğrultusunda, ürünlerinizin hatalı
  kullanımından kaynaklı maliyetlerinden koruyun.

Sistem Nasıl Çalışır ?

Sensör Üreticileri için Platform