Elektrik, Gaz, Su ve HVAC Sistemleri için Endüstriyel IoT Çözümleri

Çevresel sürdürülebilirliği desteklemek ve enerji verimliliğini arttırmak için IoT teknolojilerinin kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Dünya enerji talebi yükseldikçe, tüketim artışı, eskiyen altyapı, kesinti maliyetlerinin yükselmesi ve enerji kullanılabilirliği ile ilgili tüketici beklentilerindeki endişeler de artmaktadır.

IOT Solutions for Electricity, HVAC, Gas & WaterIoT temelli akıllı enerji ve yardımcı tesisler çözümlerimiz, enerji verimliliğini ve dağıtımını iyileştirmek için sürdürülebilir enerji varlıklarınızı birbirine bağlayabilir ve bunları mevcut BT altyapınızla ilişkilendirir. IoT Enerji Yönetim Sistemi, gerçek zamanlı makine ve tüketici kullanım verilerine doğrudan erişim de dahil olmak üzere çeşitli sürdürülebilirlik stratejilerine olanak sağlar.
Bu yöntemler, enerji dağıtımı esnasında daha doğru kararlar vermenize yardımcı olurken, müşterilerinizin de elektrik maliyetlerinde tasarruf sağlamalarını kolaylaştırır.

Raporlanan verilerle, zaman içerisinde verimliliğin arttığına ve tüketimlerin azaldığına şahit olacaksınız. Politrace akıllı enerji yönetimi ve yardımcı tesisler paketi, mevcutta sahip olduğunuz makine, ekipman ve proseslerle entegre olarak maliyet etkin bir akıllı izleme ve yönetim çözümü sunar.

Politrace Eneji Yönetim Paketi’nin Özellikleri;

  • Uzaktan izleme ve analiz
  • %40’a varan tasarruf imkanı sunan, karbon ayak izi azaltmanızı sağlayacak çözümler.
  • Yapay zeka destekli ileri teknoloji enerji izleme çözümleri
  • Etkili bir altyapı yönetimi için mevcutta sahip olduğunuz makine, ekipman ve proseslerle entegre olabilecek, verimli bir şekilde veri toplayabilecek akıllı sayaçlar.
  • Bulut tabanlı altyapı ile enerji tüketim verilerinize her zaman ve her türlü cihazdan (tablet, telefon, PC) ulaşma imkanı
  • Farklı kaynaklardan (gaz, su , elektrik, HVAC, basınçlı hava sistemleri vb.) gerçek zamanlı ölçme imkanı sunan yüksek güvenlikli, yapay zeka destekli yazılım ve  akıllı donanımlar.

IoT Tabanlı Enerji Yönetim Sistemi Nedir?

IoT tabanlı Enerji Yönetim Sistemi, enerji dağıtımını ve tüketimini uygun maliyetli, verimli ve akıllı hale getirmek için için Nesnelerin İnterneti’ni (IoT) kullanan çok yönlü bir enerji yönetim sistemidir. Bu, ticari ve endüstriyel alanlardaki enerji tüketim modellerinin izlenmesini, analizini, planlanmasını ve yönetimini içerir.

IoT Tabanlı Yardımcı Tesis ve Ekipmanlar Yönetimi Nedir?

Ticari ve endüstriyel kuruluşlar operasyonlarını devam ettirmek için HVAC, basınçlı hava sistemleri, toz toplama üniteleri, su pompaları, jeneratörler ve elektrik hatları gibi çeşitli yardımcı tesisler ve ekipmanlar kullanırlar. Akıllı sensörler ve bulut tabanlı anlık durum izleme yazılımından oluşan IoT sistemleri, yöneticilere ve karar vericilere varlıklarını ve yardımcı tesislerini izleme, analiz etme ve optimize etme konusunda yardımcı olur.

IoT Sistemleri Enerjiden Nasıl Tasarruf Sağlar?

IoT temelli enerji izleme çözümleri, bir tek makine ve ekipmandan bütün tesise kadar, tüm enerji tüketim kaynaklarını anlık olarak izler. Bu sayede tesis yöneticileri, sistem tarafından sağlanan veriler ve raporlarla tüketimleri izleyerek kayıp kaçakları tespit edebilir ve böylece sanayi kuruluşlarında ve ticari binalarda verimlik arttırıcı aksiyonları planlayabilirler.